ALL NEWS

Fourth stage of the W18 Russian championship. Day 4

23.03.2018

Day four of the W18 Russian championship took place.

Results:

SKIF Nizhny Novgorod – Vologda Region– 13:1 (2:0, 7:0, 4:1)

Sverdlovsk Region - Chelyabinsk – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Pervomayskie Livitsy - Moscow- 0:5 (-:-, -:-, -:-)

The fourth stage of the W18 Russian championship is supported by VTB Bank.

Russian Ice Hockey Federation 

Similar news

01.12.2017
01.12.2017
30.11.2017
30.11.2017

Partners and sponsors